thủ tục đầu tư Căn hộ Gold Tower

Căn hộ Gold Tower đang làm dự án về đầu tư bất động sản và đang tìm hiểu về thủ tục hành chính. Căn hộ Gold Tower có một số thắc mắc sau mong anh/chị giúp dùm Căn hộ Gold Tower:
– Phân biệt giữa giấy phép đầu tư và chứng nhận đầu tư: Căn hộ Gold Tower chỉ biết về thủ tục xin và cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo Nghị định 108/2006.
– Đối với nhóm A thì phải trình chính phủ xem xét nhưng văn bản không có ghi là bao lâu Thủ tướng sẽ trả lời (có thời gian cụ thể cho cấp Bộ, ngành, UBND).
– Nghiên cứu tiền khả thi (báo cáo đầu tư) và khả thi (dự án đầu tư): Em muốn biết thông tin thời giam thẩm định cho báo cáo tiền khả thi vì trong Nghị định 12/2009 chỉ nói về thời gian thẩm định cho Nghiên cứu khả thi.
– Giấy phép xây dựng sẽ xin khi nào?
Căn hộ Gold Tower rất rối với các thủ tục trên, cái nào trước cái nào sau…cảm ơn mọi người nhiều. Trong các vấn đề Căn hộ Gold Tower hỏi thì mình nghĩ liên quan đến các công trình trọng điểm quốc gia theo kiểu dự án Tàu cao tốc Hà Nội – TP Hồ Chí Minh.
Không biết ai có kinh nghiệm thì trả lời giúp anh em.
Còn mình chỉ biết một vấn đề là giấy phép xây dựng bạn chỉ xin trước khi thi công mà thôi. Có nghĩa là khi có đây đủ bản vẽ thi công, thẩm tra thẩm duyệt bản vẽ thi công thì bạn mới phải xin giấy phép xây dựng để thi công. tất cả các hoạt động xd đều phải có giấy phép, khảo sát cũng phải có giấy cho phép (ít nhất là phải theo chủ trương quy hoạch), tiền thuê đất theo thoa thuận vởi người sở hữu đất ( hình như có đơn giá thuê đất thì phải) tất cả chi phí GPMB, TĐC là chủ đầu tư bỏ ra, ban giải phóng mặt bằng thuộc chủ đầu tư.

Author: Tan MK
Tags